Cookie beleid SC Franeker

De website van SC Franeker is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Respect

Respect

Zonder respect geen voetbal!

SC Franeker wil met de jeugdafdeling een duidelijk statement maken en laten zien dat wij als voetbalvereniging met respect voor de tegenstander en de arbitrage het veld betreden. Natuurlijk is voetbal een spel waarbij beide tegenstanders graag willen winnen. Het is en blijft een wedstrijd en er moet dus strijd geleverd worden om te winnen. Dat is nu eenmaal het wat het spelletje zo leuk maakt. Toch zijn we van mening dat de jeugd van SC Franeker, en het technisch jeugdkader, daarin nog meer het goede voorbeeld moet gaan geven. We verwachten dan ook dat alle jeugdleden en het jeugdkader zich volgens algemeen aanvaarde normen en waarden gedragen en representatief zijn voor de vereniging SC Franeker. Dat betekent dat we best eens iets mogen roepen of zeggen. Bij voetbal hoort immers ook emotie, maar de beslissingen van de scheids- en grensrechters worden te allen tijde geaccepteerd. Ook verwachten we van het jeugdkader dat zij toeschouwers aanspreken op onwenselijk gedrag. 

Respect naar de tegenstander willen we ook openlijk laten blijken. Concreet betekent dit dat alle jeugdteams van SC Franeker na afloop van de wedstrijd, de tegenstanders en de arbitrage een hand geven. 
Leiders en trainers van SC Franeker dienen dit vooraf met de begeleiders van de tegenstander te bespreken en af te spreken hoe ze hier inhoud aan geven bij verlaten van het veld. Leiders en trainers zien toe op de uitvoering ervan. 

Voor de duidelijkheid: bij thuiswedstrijden is dit verplicht voor de jeugdteams en wordt daarmee een algemeen geldende verenigingsregel van SC Franeker. Bij uitwedstrijden willen we dit respect naar de tegenstander ook uitdragen. We hopen dat de ontvangende vereniging hierin dan medewerking verleent.

Het jeugdbestuur van SC Franeker rekent hier op de medewerking van alle trainers en teamleiders.Wat wordt verstaan onder normen en waarden?

Onder normen verstaan we in ons denken geschreven regels, opgenomen in een huishoudelijk reglement en/of statuten en ongeschreven regels ofwel fatsoensnormen. Dit zijn uitgangspunten waarvan je mag veronderstellen dat elk clublid ze als bekend mag en zal veronderstellen.

Waarden zijn die uitgangspunten die een vereniging belangrijk acht voor alle leden, gasten en/of bezoekers.

Normen en waarden hebben ook alles te maken met het nemen van verantwoordelijkheid. Voetbal is een teamsport die bij een vereniging wordt beoefend. Dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee, zowel naar het team als naar de vereniging. Respecteer de eigendommen van een ander en die van de vereniging en zorg goed voor materialen in bruikleen. Laat zowel uit als thuis kleedkamers netjes achter. Daarnaast dient ieder lid van de vereniging zich af te vragen wat hij of zij voor de vereniging kan doen. Als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt lukt het makkelijk om de zaken binnen de vereniging soepel te laten verlopen.

En als we allemaal normaal doen, is en blijft voetbal heel erg leuk.

Handelen naar normen en waarden vereist een mentaliteit van alle leden die bij SC Franeker past.

Een mentaliteit, gebaseerd op sportief gedrag en een ambassadeursgeest, die alle SC Franeker leden voortdurend willen uitstralen en doorgeven.

Het hoofdbestuur van voetbalvereniging SC Franeker vindt dat alle leden en supporters er altijd voor moeten zorgen dat SC Franeker als vereniging niet wordt benadeeld of op enigerlei wijze in diskrediet wordt gebracht.

Gedragsregels op de accommodatie

Bestuurs- en commissieleden
*          Van alle bestuurs- en commissieleden op de accommodatie wordt verwacht dat zij door hun een gedrag een voorbeeldfunctie hebben, met name voor leiders, trainers en verzorgers en voor alle overige aanwezigen.

*          Zij dienen te fungeren als gastheer en aanspreekpunt voor iedereen.

Leiders, trainer(s) en verzorgers

*          Van bovenstaande groep wordt verwacht dat ook zij een voorbeeldfunctie hebben voor met name de eigen spelers en de tegenstander en daarvoor hun verantwoordelijkheid nemen. Zij stellen het belang van de vereniging voorop en dragen dit uit in woord en daad.

*          Zie er op toe dat er zuinig wordt omgegaan met de gebouwen en alle toebehoren.

*          Wees matig met alcoholgebruik, toon respect voor mede kantinegebruikers, maar ook voor hun standpunten, maar bespreek gevoelig liggende kwesties niet bij gebruik van (teveel) drank           

Wees loyaal ten opzichte van elkaar.

Spelers

 • Van spelers wordt verwacht dat zij zuinig omgaan met de gebouwen en de overige zaken op de accommodatie. SC Franeker heeft een schitterend sportpark. Dat willen we ook zo houden !
 •  Volg de aanwijzingen op van leider(s), terreinbeheerder(s), bestuurs- of commissieleden.

Iedereen

 • Voor iedereen geldt dat er zuinig met de gebouwen en overige zaken op sportpark Hertog van Saxelaan wordt omgegaan.
 • Er mag niet geparkeerd worden voor de poort van sportpark Hertog van Saxelaan. Hieronder wordt ook verstaan “kort parkeren”. Bij calamiteiten dient het sportpark direct toegankelijk te zijn voor hulpverlenende instanties. Bij het complex is voldoende parkeergelegenheid.
 • Bij bezoek aan de kantine is het vanzelfsprekend dat de aanwijzingen van het barpersoneel opgevolgd worden.
 •  Bespreek meningsverschillen niet in het openbaar, maar daar waar ze thuis horen.
 •  Voor iedereen geldt dat bij vernielingen de schade rechtstreeks op de veroorzaker verhaald zal worden.
 •  Bij diefstal zal voetbalvereniging SC Franeker altijd aangifte doen bij de politie.
 •  Voetbalvereniging SC Franeker verleent altijd medewerking aan politie en KNVB ingeval van discriminatie en/of geweld.

Gedragsregels voor, tijdens en na de training

Leiders, trainers en verzorgers

 • Geef duidelijk leiding en wees correct ten opzichte van spelers. Heb respect voor hun   mogelijkheden en onmogelijkheden.
 • Wees opbouwend in uw kritiek.
 • Zorg ervoor dat u op tijd bent voor de training.
 • Houdt u aan de trainingstijden en de aangewezen velden.
 • Zie er op toe dat de kleedkamer en accommodatie (gehele sportpark) door u en uw team schoon wordt achtergelaten.
 • Neem uw verantwoordelijkheid dat de gebruikte materialen na de training weer in een goede staat worden terugbezorgd bij de terreinbeheerder.
 • Zie er op toe dat in de kleedkamer geen alcohol wordt gebruikt en er niet wordt gerookt. Spreek uw spelers maar ook collega leiders en verzorgers hierop aan en treedt zo nodig corrigerend op.
 • Geen mobiele telefoons mee naar het trainingsveld.

Spelers

 •  Moedig je medespelers aan en wees positief.
 •  Volg de aanwijzingen op die je van je trainer krijgt en respecteer deze ook.
 • Stel je waar nodig beschikbaar voor andere elftallen waar dat incidenteel of structureel van je wordt gevraagd, om zo voetbalvereniging SC Franeker met alle elftallen goed te kunnen vertegenwoordigen bij uit en thuiswedstrijden.
 • Zorg dat je op tijd bent voor de training. Bij verhindering geef je dit ruim vóór de training aan bij je leider(s).
 • Ga zuinig om met de trainingsmaterialen.
 • Geen mobiele telefoons mee naar het trainingsveld.
 • Laat de kleedkamer schoon achter.

Gedragsregels voor, tijdens en na de uit- en thuiswedstrijden

Leiders, trainers en verzorgers

 •  Respecteer de geldende regels van de club die u bezoekt.
 •  Geef geen commentaar op de scheidsrechters.
 •  Geef duidelijk aan op welk tijdstip u de spelers verwacht.
 •  Geef duidelijk leiding en wees opbouwend in de aanwijzingen naar uw spelers.
 •  Regel voor uitwedstrijden het vervoer (voor zover van toepassing: in overleg met de    ouders).
 •  Vul het wedstrijdformulier correct in.
 •  Vermijd zoveel mogelijk het roken langs het veld.
 •  Spreek uw spelers op het bovenstaande aan en treed zo nodig corrigerend op.

Spelers

 •  Motiveer je medespelers en gedraag je sportief.
 •  Heb respect voor de teamleiding.
 • Volg de aanwijzingen van je teamleiding op.
 • Geen mobiele telefoons mee naar het wedstrijdveld.
 • Geef geen commentaar op de beslissingen van de scheids- en grensrechter.
 • Wees op tijd voor de wedstrijden. Als je niet aanwezig kunt zijn geef dit dan op tijd door aan je leider of trainer.
 • Bij een uitwedstrijd geldt uiteraard dat je netjes met de gebouwen en spullen van de tegenstander omgaat.
 • Op onsportief gedrag word je aangesproken; onsportief gedrag wordt gestraft; naast het feit dat de KNVB disciplinaire maatregelen kan nemen, kan ook voetbalvereniging SC Franeker zélf strafmaatregelen opleggen, waarnaar je je hebt te schikken.

Conformeer je te allen tijde aan de in dit rapport opgestelde regels. Wanneer de regels niet worden nageleefd kan dat straffen of maatregelen van allerlei aard tot gevolg hebben, opgelegd door de KNVB én/of door voetbalvereniging SC Franeker.

 •  Spelers van voetbalvereniging SC Franeker worden geacht de inhoud van het statuut “Normen en Waarden” te kennen en van hen wordt geacht de opgestelde regels na te leven.

Scheids- en grensrechters

 • Leid het spel zoals het in de KNVB regels staat.
 • Bevoordeel uw eigen team niet.

Publiek

 •  Moedig uw eigen team aan op een sportieve en opbouwende manier.
 •  Geef geen aanwijzingen aan de spelers.
 •  Gedraag je sportief ten opzichte van de tegenstander.
 •  Respecteer de beslissingen van de scheids- en grensrechter.
 •  Heb respect voor de leiding van uw team.
 •  Bij betreden van het wedstrijdveld gedurende de wedstrijd zal SC Franeker te allen  tijde passende maatregelen nemen.

Gedragsregels m.b.t. social media

 •  Denk na voor je een bericht of een foto verzendt. Ben je bewust van het mogelijke bereik van je actie. Realiseer je ook dat je een berichtje wel kunt verwijderen, maar dat het dan allang verder verspreid kan zijn.
 •  Vraag je af of een bericht dat jij weliswaar grappig bedoelt, door andere mensen ook op die manier uitgelegd zal worden.
 •  Gebruik de social media om elkaar positief tegemoet te treden, gebruik ze nooit om anderen te beschadigen. Let op je taalgebruik, geen scheldwoorden, krachttermen of andere grove uitingen.
Behandel iedereen, teamgenoten, clubgenoten, maar óók je tegenstanders met respect. Beledigende, racistische, intimiderende of bedreigende uitingen zijn uit den boze.  Hiertegen zal streng opgetreden worden              
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!